2009 by Mgr. Katarína Mudráková - MANAGEMENT EDUCATION
PONÚKAME

 • Sústruženie (d=400; L=2000)

 • Frézovanie (300 x 900)

 • Horizontálne vyvrtávanie (1200 X 1200 x 800)

 • Vyvŕtavanie otvorov na súradnicovej vyvŕtavačke

 • Brúsenie na plocho, rotačne

 • Obrábanie zvarencov a odliatkov

 • Lisovanie

 • Zváranie—el. oblúk, plyn, CO2, argón -  mix

 • Strih plechov (h=0,5—6,3; L=2000)

 • Ohyb plechov (h=1-4; L=2000)

 • Ohyb a zakružovanie  trubiek a profilov L

 • Delenie  materiálu pásovými pílami

 • Zakružovanie plechov (h=4; L=2000)

 • Výroba oceľových konštrukcií

 • Rezanie vodným lúčom a laserom

 • Povrchová úprava zinkovaním, striekaním, práškovaním, čiernením


       Pozn. V zátvorkách sú uvedené maximálne hodnoty alebo rozpätie, v milimetroch.
O NÁS            KOVOOBRÁBANIE            VÝROBA               KONTAKT
Create your own web pages in minutes...
Univerzálny hrotový sústruh
Konzolová frézka
Prípravok
Tabuľové nožnice
Michal Mudrák - ROLAND